"Kampania 19 dni"

W ramach kampanii społecznej pn. „Kampania 19 dni” realizowanej przez Fundację PO DRUGIE, przygotowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarnia, pn. „Rodzina w MOCY bez PRZEMOCY”

Celem konkursu jest propagowanie na terenie gminy Czarnia idei światowej „Kampanii 19 dni” – przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży oraz ukazywanie negatywnych skutków przemocy domowej i promowanie życia w rodzinie bez przemocy; uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy rówieśniczej i hejtu a także odpowiedniego reagowania w takich sytuacjach; pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci a także przedstawienie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego

do pobrania: