Klub Wolontariusza

Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska rodzinnego. Jest skierowany do osób chcących pomóc innym w trudnej sytuacji życiowej. Klub zaprasza do współpracy wolontariuszy w każdym przedziale wiekowym. Usługa zlecana jest organizacji pozarządowej na podstawie konkursu ofert.

Klub Wolontariusza w gminie Czarnia | Czarnia | Facebook