Udzielenie posiłku

Zadanie współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023