Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

  1. Zarządzenie Wójta- skład Zespołu
  2. Uchwała dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  3. Uchwała dotycząca powoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego
  4. Procedura Niebieska Karta

Aktualności (niebieskalinia.info)

  1. Formularze NK do pobrania

Zadania służb (niebieskalinia.info)

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” 800-12-00-02
czynny przez całą dobę

Dzwoniąc pod nr 800-120-002
uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy
najbliżej miejsca zamieszkania.

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2023