Inauguracyjna Sesja Gminnej Rady Seniorów

Władze Gminy Czarnia sprzyjają solidarności międzypokoleniowej tworząc warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, między innymi poprzez założenie Gminnej Rady Seniorów, która została powołana uchwałą Rady Gminy nr XXVI/249/2022.
20 kwietnia 2023 roku w siedzibie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Gminnej Rady Seniorów, którą poprowadził Igor Klimek – opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia oraz Wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego.
Wójt Gminy Czarnia Pan Marek Piórkowski wręczył nominacje i akty powołania radnym-seniorom, życzył owocnych działań i z radością przyjął możliwość konsultowania spraw mających realny wpływ na seniorów z kompetentną grupą reprezentującą starsze pokolenie.
Tego dnia wybrano przewodniczącego rady oraz jego zastępcę i sekretarza.
Przewodniczącym Gminnej Rady Seniorów został Pan Henryk Kłoskowski, wiceprzewodniczącą Gminnej Rady Seniorów została Pani Marianna Olender natomiast sekretarzem Gminnej Rady Seniorów został Pan Mieczysław Samorajczyk.
Gminna Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym i doradczym. Z uzasadnienia ustawy wynika, że funkcjonowanie rady seniorów ma społeczny charakter. Rada seniorów ma pełnić rolę reprezentacji osób starszych.
Członkowie rady mogą zgłaszać inicjatywy związane zarówno z dobrem ich pokolenia, jak i innymi sprawami lokalnymi, monitorować potrzeby osób starszych oraz ustalać działania w tym zakresie, informować środowisko osób starszych o ważnych sprawach dla seniorów, wzbogacać gminną ofertę kulturalną i rekreacyjną.
Serdecznie gratulujemy!
Całej Gminnej Radzie Seniorów życzymy wszystkiego najlepszego!