Usługa wspierająca dla seniorów

W ramach usługi są realizowane zadania z zakresu:

– usług opiekuńczych

– koszyk usług ( w zależności od potrzeb seniorów)

Działania wspomagają seniorów w codziennym funkcjonowaniu. W zakresie pielęgnacyjnym, gospodarczym, organizacyjnym, wspieranie w codziennym funkcjonowaniu

Wspomagają seniorów poprzez różne formy spędzania czasu wolnego, wyjazdów integracyjnych, warsztatów