Psycholog

  • Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej lub zawodowej,
  • Przeżywasz kryzys w swoim życiu,
  • Przeżywasz problemy natury osobistej, emocjonalnej, zawodowej,
  • Doświadczasz przemocy w rodzinie,
  • Doświadczasz trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich,
  • Doświadczasz trudności w relacjach z dziećmi,
  • Jesteś w żałobie lub po stracie kogoś bliskiego,
  • Jesteś nastolatkiem i doświadczasz problemów emocjonalnych,

Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego w Czarni!

Pomocy, porady i konsultacji w tym zakresie udzieli Tobie Specjalista Psycholog Damian Marlęga.

Pomoc psychologa udzielana w Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna, finansowana w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.

Mieszkańcy gminy Czarnia chcący skorzystać z konsultacji u specjalisty proszeni są o zapisy:

  • osobiście w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13, pok. nr 6, lub
  • telefonicznie pod nr tel. 29 772 70 84 lub 29 649 91 16

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020