Pracownicy

Dyrektor

Ewelina Dylewska – Dercz
tel. (29) 772 70 84 wew. 211 lub 29 649 91 11
e-mail: dyrektor@cusczarnia.pl
pok. nr 19

Główny Księgowy
Karolina Chorążewicz
tel. (29) 772 70 84 wew. 212 lub 29 649 91 12
e-mail: ksiegowosc@cusczarnia.pl
pok. nr 14
 
Kierownik Klubów Senior+
Jadwiga Warych
tel. (29) 772 70 84 wew. 213 lub 29 649 91 13
e-mail: jwarych@cusczarnia.pl
pok. nr 1
 
Inspektor ds. administracyjnych
Judyta Warych
tel. (29) 772 70 84 wew. 210 lub 29 649 91 10
e-mail: administracja@cusczarnia.pl
pok. nr 5
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Bartosz Pyśk
tel. (29) 772 70 84 wew. 210 lub 29 649 91 10
e-mail: swiadczeniarodzinne@cusczarnia.pl
pok. nr 5
 
Organizator Społeczności Lokalnej
Sebastian Suchodolski
tel. (29) 772 70 84 wew. 210 lub 29 649 91 10
e-mail: osl@cusczarnia.pl
pok. nr 5
 
Specjalista Pracy Socjalnej
Agnieszka Żyra
Rejon: Brzozowy Kąt, Cupel, Czarnia, Michałowo, Rutkowo
tel. (29) 772 70 84 wew. 217 lub 29 649 91 17
e-mail: azyra@cusczarnia.pl
pok. nr 6
Starszy Pracownik Socjalny

Sylwia Gruszewska
Rejon: Surowe
tel. (29) 772 70 84 wew. 215 lub 29 649 91 15
e-mail: sgruszewska@cusczarnia.pl
pok. nr 6

Pracownik Socjalny

Paweł Soliwoda
Rejon: Bandysie, Długie, Cyk
tel. (29) 772 70 84 wew. 214 lub 29 649 91 14
e-mail: psoliwoda@cusczarnia.pl
pok. nr 6

Koordynator indywidualnych planów usług społecznych
Monika Zyra
tel. (29) 772 70 84 wew. 216 lub 29 649 91 16
e-mail: m.zyra@cusczarnia.pl
pok. nr 6