Usługi Społeczne świadczone przez specjalistów

Osoby chcące skorzystać z usług proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów:

Dane uczestnika projektu

kliknij aby pobrać dokument

Obowiązek informacyjny RODO

kliknij aby pobrać dokument

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
oferuje następujące bezpłatne usługi

w ramach Projektu "Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Mieszkańcy gminy Czarnia chcący skorzystać z konsultacji z usług społecznych proszeni są o zapisy w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13, 07-431 Czarnia pok. nr 6 osobiście lub telefonicznie pod nr
29 772 70 84 lub 29 649 91 16

osoba do kontaktu: Monika Zyra