Przeciwdziałanie bezrobociu/koszyk kursów

Działania wspomagają osoby bezrobotne w znalezieniu pracy w ramach usługi społecznej pt. „Przeciwdziałanie bezrobociu- aktywizacja zawodowa”.

W ramach usługi będą zapewnione spotkania z doradcą zawodowym oraz realizacja wybranego kursu zawodowego, zgodnie z predyspozycjami osób zainteresowanych.

Usługa skierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Usługa zlecana jest organizacji pozarządowej na podstawie konkursu ofert.