Usługa wspomagająca dla rodzin

W ramach usługi są realizowane zadania z zakresu:

– wsparcia pedagoga

– wsparcia asystenta rodziny

– koszyk usług (realizacja działań w zależności od potrzeb mieszkańców)

Celem pracy asystenta rodziny jest:

  • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
  • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
  • wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
  • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
  • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
  • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej

Pomocy, porady i konsultacji w tym zakresie udzieli Asystent rodziny Krystyna Długokęcka po wcześniejszej rozmowie z pracownikiem socjalnym z terenu.

Pomoc asystenta rodzina udzielana w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej jest bezpłatna, finansowana w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia”.

Mieszkańcy gminy Czarnia chcący skorzystać z konsultacji u specjalisty proszeni są o zapisy w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia