Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia

Centrum Usług Społecznych wsparciem dla wszystkich mieszkańców gminy Czarnia.

Aktualności

Gmina Czarnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 499 999,99 zł na realizację projektu

„Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Czarnia.