Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia

Centrum Usług Społecznych wsparciem dla wszystkich mieszkańców gminy Czarnia.

Gmina Czarnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 499 999,99 zł na realizację projektu

„Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy Czarnia.

Aktualności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79637

Zaproszenie do składnia ofert na stanowisko stomatologa w Centrum Usług Społecznych

w gminie Czarnia w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.

Szczegóły zapytania znajdują się w linku poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71822

 

Zaproszenie do składnia ofert na stanowisko asystenta rodziny w Centrum Usług Społecznych
w gminie Czarnia w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.

Szczegóły zapytania znajdują się w linku poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71767

Od dnia 27 września 2021 (tj. poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy Czarnia będzie możliwość dokonania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Zachęcamy także do dokonania samospisu w aplikacji spisowej pod adresem: https://spis.gov.pl/
 

Przypominamy, że warunkiem otrzymania świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i dodatku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jest wypełnienie do dnia 10 września 2021 r. oświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia i/lub kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej przez dziecko.
Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia informuje, że wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r.
 
Wniosek do pobrania w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w budynku Urzędu Gminy
oraz pod poniższym linkiem:
Prosimy o zapoznanie się z listą wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego: https://cusczarnia.pl/wp-content/uploads/2021/08/SKM_C224e21082711170.pdf

Zaproszenie do składnia ofert na stanowisko asystenta rodziny w Centrum Usług Społecznych
w gminie Czarnia w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.

Szczegóły zapytania znajdują się w linku poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63447