Fizjoterapia

Jeśli  zmagasz się z  chorobą lub urazem, który wpłynął na zdolność poruszania się lub wykonywania codziennych czynności zapraszamy na bezpłatne zajęcia fizjoterapii/rehabilitacji.

Jedyny warunek jaki trzeba spełniać aby skorzystać z usługi jest złożenie wniosku i skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Pomocy, porady i konsultacji w tym zakresie udzieli fizjoterapeutka Katarzyna Marlęga oraz realizator Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej.  

Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej | Facebook

Rehabilitacja jest świadczona w Centrum Usług Społecznych w miejscowości Długie. Usługa zlecana jest organizacji pozarządowej na podstawie konkursu ofert.