Klub Senior+

Gmina Czarnia realizuje zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, 
który współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego zgodnie z umowami Nr 82/MII/2022 oraz Nr 80/MII/2022 zawartymi w dniu 18 maja 2022 r. na realizację przez Gminę Czarnia Modułu II Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”

Występ seniorów z Klubu Senior+ w Długiem oraz Czarni podczas koncertu charytatywnego "Gramy dla Zuzi" w dniu 26 czerwca 2022 r.

Kolejna dawka dobrych wiadomości! Nasi seniorzy Klubu Seniora w Czarni i z Klubu Seniora w Długiem  otrzymali „Bon dla Seniorów” pod nazwą „Dziarskie babki z Gminy Czarnia” o łącznej wartości 1 910,00 zł na kolejną inicjatywę społeczną . Środki pozyskano ze Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Projekt społeczny pt. „Zdrowy duch, nogi w ruch” miał na celu podniesienie samooceny naszych seniorów, uzewnętrznienie ich potencjału, talentów w formie śpiewu pięknych pieśni kurpiowskich. Seniorzy czują ogromną potrzebę podniesienia swojej samooceny, uzewnętrznienia swoich zasobów, talentów w formie śpiewu pięknych pieśni kurpiowskich i tańca. Ponadto seniorzy pragną udowodnić, iż „jesień życia” wcale nie musi być smutna, może być żwawa, w rytmie tańca i śpiewu. Uczestnikami projektu są uczestnicy zajęć Klubu Seniora + w Długiem oraz Klubu Seniora + w Czarni. Przewidywana liczba uczestników grupy seniorów, biorących udział w projekcie to 20 osób. Na potrzeby występów zostały zakupione koszulki, elementy stroju kurpiowskiego, pozostałe części stroju- spódnice, zostały zlecone do uszycia. Na warsztatach z rękodzieła seniorzy uczą się haftować wzory kurpiowskie oraz  uzupełniają koszulki o regionalne wzory kurpiowskie, które mają już we własnym posiadaniu. Zostanie utworzony wolontariat seniorów, którzy będą również angażować się poprzez organizowanie warsztatów z młodzieżą, gdzie będą uczyć ich śpiewu, tańca, haftu , ozdób czy przekazywania innych tradycji kurpiowskich- pogadanki kurpiowskie. Ponadto będą występować na wszelkich imprezach plenerowych w gminie Czarnia i poza nią. Swój debiut w ramach tego działania społecznego nasi seniorzy mieli podczas uroczystości „Dzień Seniora po Kurpiowsku” Seniorzy zaprezentowali się w pięknych spódnicach kurpiowskich śpiewając pieśni kurpiowskie. Ale to nie wszystko! Seniorzy również haftowali, no i jeszcze czeka nas wiele spotkań z młodzieżą w celu przekazania tradycji kurpiowskich (nauka śpiewu, tańca, wspólne haftowania). A wszystko po to, aby dalej krzewić kulturę kurpiowską oraz łączyć pokolenia!

Na terenie gminy Czarnia funkcjonują dwa kluby seniora, które zostały utworzone w celu integracji i aktywizacji osób starszych w gminie Czarnia

Klub Senior+ w Długiem

Siedzibą Klubu SENIOR+ w Długiem jest lokal usytuowany pod adresem Długie 13, 07-431 Czarnia w budynku stanowiącym własność gminy

Klub Senior+ w Czarni

Siedzibą Klubu SENIOR+ w Czarni jest lokal usytuowany w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni, stanowiącym własność gminy pod adresem Czarnia 43, 07-431 Czarnia

Kontakt:

Kierownik Klubu Senior+ w Czarni oraz Klubu Senior+ w Długiem

Jadwiga Warych
tel. 29 772 70 84