Logopeda/Pedagog

Jeżeli widzisz, że Twoje dziecko:

 • ma trudności w prawidłowej wymowie, pisaniu oraz nauce,
 • ma trudności z koncentracją,
 • ma trudności w porozumiewaniu się,
 • czuje się samotne w szkole, ma konflikty z rówieśnikami,
 • ma problemy z którymi nie potrafi sobie poradzić,
 • wykazuje trudności wychowawcze,
 • masz obawy, że dziecko jest od czegoś uzależnione,
 • jesteś zaniepokojony tym jak zachowuje się Twoje dziecko,
 • wasze relacje nie są najlepsze,
 • lub występuje inny problem

Zgłoś się do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia!

Bezpłatnej konsultacji i wsparcia udzieli Tobie wykwalifikowany specjalista z zakresu logopedii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki Pani Małgorzata Dąbkowska.

Mieszkańcy gminy Czarnia chcący skorzystać z konsultacji u specjalisty proszeni są o zapisy:

 • osobiście w budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13, pok. nr 6, lub
 • telefonicznie pod nr tel. 29 772 70 84 lub 29 649 91 16

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020