Terapeuta

  • Jeżeli masz problem z którym sobie nie radzisz i doświadczasz kryzysu
  • Jeżeli w Twojej rodzinie występuje problem z nadużywaniem alkoholu lub innych środków uzależniających (narkotyki, hazard)
  • Ty sam niepokoisz się w związku z tym jak używasz alkoholu
  • Jeśli w Twojej rodzinie występuje przemoc i doświadczasz jej na sobie lub sam masz trudności w kontrolowaniu swoich zachowań
  • Potrzebujesz wsparcia po zakończonej terapii

Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego w Czarni!

Pomocy, porady i konsultacji w tym zakresie udzieli Tobie Specjalista Psychoterapii Uzależnień Psychoterapeuta Arkadiusz Łuszczyński.

Pomoc terapeuty udzielana w Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna, finansowana w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.

Mieszkańcy gminy Czarnia chcący skorzystać z konsultacji u specjalisty proszeni są o zapisy:

  • osobiście w budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13, pok. nr 6, lub
  • telefonicznie pod nr tel. 29 772 70 84 lub 29 649 91 16

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020