Prawnik

  • Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej
  • Nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc
  • Masz trudności w interpretacji pisma urzędowego
  • Zastanawiasz się jakie działania podjąć, aby zabezpieczyć swoje prawa
  • Masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego

Zapraszamy do skorzystania z prawnej, nieodpłatnej porady indywidualnej.

Prawnik zaproponuje Ci działania  dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji. Będzie Cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące ci prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z Tobą plan działania oraz wesprze w stworzeniu projektu potrzebnego pisma.

Pomocy, porady i konsultacji w tym zakresie udzieli Tobie Prawnik Andrzej Żywica specjalizujący się w dziedzinach prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego.

Mieszkańcy gminy Czarnia chcący skorzystać z konsultacji u prawnika proszeni są o zapisy:

  • osobiście w budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13, pok. nr 6, lub
  • telefonicznie pod nr tel. 29 77 27 084 lub 29 649 91 16

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020