Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia

Centrum Usług Społecznych wsparciem dla wszystkich mieszkańców gminy Czarnia.

Poszukiwany pracownik

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia poszukuje kandydata na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych

Informacja

dot. odwołanych konsultacji z prawnikiem

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania dot. klubu wolontariusza

Informacja

dot. odwołanych zajęć z logopedą i pedagogiem

Poszukiwany pracownik

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia pracowników do realizacji usług w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Zaproszenie do składania ofert

z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych

Harmonogram udzielania wsparcia

w miesiącu kwietniu 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko

Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych

Informacja

dot. odwołanych zajęć z logopedą i pedagogiem

Pierwszy dzień wiosny

w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni

Harmonogram udzielania wsparcia

w miesiącu marcu 2022 r.

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko sprzątacz(ka)

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko

Koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Ankieta

Koordynator indywidualnych planów usług społecznych