Wyjazd studyjny w ramach realizacji Programu "Seniorzy do dzieła!"

W ramach realizacji projektu „Seniorzy do dzieła!” w dniu 19 października 2023 r. został zorganizowany wyjazd studyjny członków Gminnej Rady Seniorów w Czarnia.

Wizyta studyjna dała możliwość członkom GRS w Czarni zapoznać się z działalnością i efektami Rady Seniorów w Ostrołęce. Spotkanie w Urzędzie Miasta Ostrołęka było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na płaszczyźnie prowadzenia polityki senioralnej na terenie powiatu Ostrołęckiego. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję do wymiany swoich spostrzeżeń w temacie działalności Rad Seniorów, mieli również okazję do wymiany doświadczeń w zakresie sukcesów Rad Seniorów i sposobach ich osiągania.

Podczas zorganizowanego wyjazdu studyjnego Seniorzy zaspokoili swoje potrzeby towarzyskie i kulturowe. Tego dnia umożliwiono im zwiedzanie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce a także zapewniono udział w warsztatach „Firanecka do okienecka” oraz zwiedzanie Multimedialnego Centrum Natura i udział w warsztatach aktywności twórczej – warsztaty tworzenia biżuterii. Organizacja wyjazdu studyjnego z pewnością poszerzyła zakres wiedzy i informacji członkom Gminnej Rady Seniorów w Czarni co zapewne pomoże w sprawniejszym i bardziej efektywnym funkcjonowaniu.

Zadanie pn. „Seniorzy do dzieła!” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka