Wizyta studyjna Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia

W ramach realizacji projektu „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia” w dniu 25 listopada 2022 r. na zaproszenie opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia, który jednocześnie jest wiceprzewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego, zorganizowano wyjazd studyjny do Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.
Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania:
– wykładu przygotowanego przez Prezydium Młodzieżowego Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie- na temat działalności Sejmiku;
– wykładu na temat działalności
Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna
– wykładu na temat samorządu, przygotowany przez Kancelarię Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.
Uczestnicy mieli również okazję do wzięcia udziału w wolnej dyskusji i zwiedzili budynek Urzędu Marszałkowskiego.
W wizycie studyjnej członkom Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia towarzyszyli:
Wójt Gminy Czarnia;
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia;
Organizator Społeczności Lokalnej;
członkowie Klubu Wolontariusza;
uczniowie SP w Surowem i SP w Czarnia wraz z opiekunami.
Zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.