Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia

Mamy to! Jesteśmy już po uroczystej inauguracji działalności Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia oraz I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia I kadencji.
6 Młodzieżowych Radnych złożyło ślubowanie następnie z rąk Wójta Gminy Czarnia – Pana Marka Piórkowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Czarnia Pana Krzysztofa Kurzyńskiego odebrali akty powołania.
Gratulujemy wszystkim Radnym i życzymy owocnej pracy.
Zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.