Szkolenie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia

Z inicjatywy Wójta Gminy Czarnia, Pana Marka Piórkowskiego, powstała Młodzieżowa Rada Gminy Czarnia, w której zasiadają uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem.
23 listopada br. w Centrum Usług Społecznych odbyło się szkolenie członków Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia I kadencji.

Szkolenie przeprowadził przedstawiciel Fundacji Civis Polonus, niezwykle charyzmatyczny Pan Kacper Chyła – trener, aktywista młodzieżowy i były radny Młodzieżowej Rady m.st Warszawy (2015-2019).

Podczas szkolenia młodzi radni mieli okazję zapoznać się z miejscem Młodzieżowej Rady Gminy w strukturze samorządu terytorialnego, zadaniami i kompetencjami rady. Tego dnia zdobywali również doświadczenie w aktywności społecznej. Zakres tematyczny szkolenia dotyczył także integracji radnych, kształtowania umiejętności planowania pracy oraz komunikacji w celu polepszenia efektywności działań młodzieżowej rady.

Przed młodymi radnymi jeszcze wizyta studyjna w Urzędzie Marszałkowskim woj. warmińsko-mazurskiego w Olsztynie i wiele nowych wyzwań. Życzymy powodzenia.

Zadanie pn. „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Czarnia” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

#mazowszepomaga
#progamywsparcia
#solidarnośćmazowiecka