• Post category:Uncategorized
  • Reading time:1 mins read

Zapraszamy na Warsztaty umiejętności wychowawczych, podczas których rodzice i opiekunowie mogą zdobyć, pogłębić wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz poszerzyć umiejętności wspierające (siebie i dziecko) w funkcjonowaniu w sytuacjach trudnych, związanych z procesem wychowania. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, lepszego rozumienia zachowań dziecka, wysyłanych przez nie komunikatów, przeciwdziałanie zachowaniom problemowych dzieci oraz wspieranie ich rozwoju.

Informacje co do miejsca i czasu warsztatów znajdują się na załączonym plakacie.