• Post category:Uncategorized
  • Reading time:2 mins read
Dyrektor Centrum Usług Społecznych zaprasza do wyrażenia opinii dotyczących „Programu Usług Społecznych Gminy Czarnia na lata 2021-2023. Program opracowany został na podstawie przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2021r. „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej” w zakresie usług społecznych w Gminie Czarnia” i realizowany będzie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia”,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Uwagi można składać do 27 grudnia 2021 r. do godziny 12.00 za pośrednictwem formularza
  1. drogą pocztową lub osobiście – na adres: Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia
  2. w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: biuro@cusczarnia.pl
  3. za pomocą formularza online dostępnego na stronie: www.cusczarnia.pl
  Do pobrania:
  1. Program Usług Społecznych
  2. formularz-konsultacji-programu-uslug-spolecznych