Zapytanie ofertowe dot. przygotowania, dowiezienia oraz wydania gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia poniżej 130 000,00 zł

Dodaj komentarz