• Post category:Uncategorized
  • Reading time:3 mins read

Szkolenie dla pracowników

✅W dniu 22.02.2024 r oraz 04.03.2024 r. w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia odbyły się szkolenia dla pracowników w ramach superwizji pracy socjalnej, których celem było utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowanie wzmocnienia kompetencji zawodowych, udzieleniu wsparcia oraz współpracy w grupie.
 
✅Prowadzącym szkolenie była pani Agnieszka Kamińska, doświadczony superwizor i współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Prowadząca przekazała uczestnikom nie tylko teoretyczne wiadomości, ale również praktyczne narzędzia i techniki pracy. Podczas warsztatów omawiano m.in. proces superwizji, budowanie relacji z klientem, skuteczna komunikacja, radzenie sobie z trudnościami, zdolności do pracy w grupie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 
✅Dzięki takim inicjatywom pracownicy Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia mogą doskonalić swoje kompetencje oraz podnosić jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców.