• Post category:Uncategorized
  • Reading time:1 mins read

Konkurs wiedzy na temat Tradycji Wielkanocnych

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia wraz z Klubem Wolontariusza w gminie Czarnia ogłasza konkurs wiedzy na temat Tradycji Wielkanocnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap konkursu polega na wypełnieniu elektronicznego testu wiedzy składającego się z 10 pytań. 

Do drugiego, czyli finałowego etapu zakwalifikuje się pierwsze 5 osób, które zdobędą największą ilość punktów.

Finałowy etap odbędzie się w siedzibie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia do dnia 21 marca 2024 r. Etap ten polegał będzie na wypełnieniu testu wiedzy w obecności organizatorów. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu: