• Post category:Uncategorized
  • Reading time:4 mins read

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

✅Działanie organizacji to nie tylko realizacja celów i misji, prowadzenie projektów i zdobywanie funduszy na działania. To przede wszystkim ludzie, ich zasoby, energia i umiejętność zarządzania tym, co wewnątrz organizacji.
 
✅W związku z powyższym 8 lutego br. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Czarnia pod nazwą „Praca w grupie – jak ważna jest dobra komunikacja jeśli mamy razem współpracować”
 
✅Szkolenie poprowadziła Pani Martyna Studzińska trenerka z Federacja Mazowia. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele KGW w Długiem, Bandysiach, Surowem, Brzozowym Kącie a także OSP z Czarni i Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec”.
 
✅Gmina Czarnia stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne są ważnym parterem w budowaniu naszej małej ojczyzny. Staramy się jako CUS być otwarci na potrzeby NGO-sów, wspierając je poprzez partnerstwo przy projektach, czy organizowaniu szkoleń. Jesteśmy przekonani, że edukacja w zakresie współpracy w grupie to działania na rzecz wzmacniania, wspierania i rozwijania trzeciego sektora w gminie Czarnia.