• Post category:Uncategorized
  • Reading time:4 mins read

"Logika projektowa - pisanie wniosków" Szkolenie dla stowarzyszeń

W dniu 30.01.2024r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia odbyło się szkolenie warsztatowe pt. „Logika projektowa – pisanie wniosków”.
 
Odbiorcami szkolenia były osoby zaangażowane w działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które planują aplikować o fundusze zewnętrze na realizację swoich projektów oraz pracownicy Urzędu Gminy w Czarni i osoby zainteresowane pracą na rzecz społeczności lokalnej.
 
Celem szkolenia było przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego przygotowania wniosków o dofinansowanie, zgodnie z zasadami logicznego projektowania.
 
Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kluczowymi aspektami skutecznego pisania wniosków, które przekonują dofinansowujące instytucje o wartości i potrzebie realizacji danego projektu.
 
Uczestnicy szkolenia mieli okazję zdobyć umiejętności w zakresie identyfikacji celów i celowości projektu, precyzyjnego określenia problemu i sposobu jego rozwiązania, opracowania partnerskich relacji, a także zarządzania budżetem i monitorowania rezultatów.
 
Szkolenie przeprowadzone w formie warsztatowej, gdzie uczestnicy mieli okazję aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych, analizować przykłady wniosków o dofinansowanie, jak również otrzymać indywidualną opinię i wskazówki dotyczące ich własnych projektów. Praktyczne przykłady i case studies umożliwią lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.
 
Szkolenie poprowadziła Pani Edyta Kozera specjalista ds. rozwoju PES subregionu ostrołęckiego współpracująca z MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej za co serdecznie dziękujemy.