„Świąteczna kartka dla Seniora”

„Świąteczna kartka dla Seniora” to akcja charytatywna, której celem było sprawienie radości i uśmiechu osobom starszym w okresie świąt Bożego Narodzenia. W ramach tej akcji, w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 10 grudnia 2023r. zbieraliśmy ręcznie wykonane kartki świąteczne od wolontariuszy, którzy chcieli przyłączyć się do projektu.
Dzięki Państwa zaangażowaniu otrzymaliśmy ponad 35 kartek świątecznych, które zostaną rozdysponowane wśród Seniorów, którzy często święta spędzają samotnie.
Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni i wychowanków Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni oraz pozostałym mieszkańcom Gmina Czarnia za udział w akcji.