Akcja społeczna "Niezapomniani"

W dniu dzisiejszym członkowie Klub Wolontariusza w gminie Czarnia we współpracy ze szkolnym klubem wolontariatu na czele z panią Sylwią Walesiak oraz panią Agnieszką Kiernozek oraz uczniami Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni, zorganizowali akcję „Niezapomniani”.
 
Wolontariusze wybrali się na cmentarz parafialny w Czarni i zaopatrzeni w niezbędny sprzęt z ochotą przystąpili do pracy i zaczęli wielkie porządki. Z dużym zaangażowaniem posprzątali zapomniane i zaniedbane nagrobki oraz grabili liście na grobach i w alejkach pomiędzy nimi.
 
Celem naszej akcji była nie tylko pomoc, ale także kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku, wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w miejscach pamięci i miejscach publicznych.
 
Wolontariuszom oraz opiekunom dziękujemy i zapraszamy do wspierania kolejnych akcji.
 
Mamy nadzieję, że tradycja sprzątania cmentarza przez Klub Wolontariusza nigdy nie zaniknie.