Wyjazd do Warszawy w ramach instrumentu wsparcia "Mazowsze dla młodzieży 2023"

„Edukacja to najpotężniejsza broń, której możesz użyć, aby zmienić świat”- Nelson Mandela

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia wraz z Młodzieżową Rada Gminy Czarnia oraz Klubem Wolontariusza składa serdeczne podziękowania dla Pana Arkadiusza Czartoryskiego- Posła na Sejm RP, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży, za pomoc w zorganizowaniu wycieczki do Warszawy. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i pokazanie pięknej Warszawy.

Jednocześnie dziękujemy Panu Wójtowi Markowi Piórkowskiemu za obecność i wsparcie oraz Panu Witoldowi Kuczyńskiemu wraz z drużyną za świetną oprawę muzyczną. 

„Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie” – Abraham Lincoln