• Post category:Uncategorized
  • Reading time:4 mins read

Kurs gastronomiczny

W ramach realizacji usługi społecznej dla mieszkańców gminy Czarnia  pn. „Przeciwdziałanie bezrobociu- aktywizacja zawodowa” w dniach 5 -7 lipca oraz 10 lipca br. w remizie OSP w Czarni odbył się kurs gastronomiczny podczas którego uczestnicy tworzyli ozdoby 3D w galaretkach spożywczych.

Warsztaty w ramach kursu polegały na  malowaniu jadalnych kwiatów i innych ozdób 3D w galaretkach spożywczych. Większość osób robiła to po raz pierwszy, na początku wydawało się to trudne, ale po przełamaniu stresu: „czy mi to wyjdzie?”… WYSZŁO!!! I to każdemu cudnie – ku zaskoczeniu wszystkich. Warsztaty śmiało możemy zaliczyć do bardzo udanych. Uczestnicy warsztatów snują plany na zademonstrowanie swoich „galaretkowych umiejętności” podczas spotkań rodzinnych i przyjaciół.

Powyższe działanie zrealizowane w ramach usługi społecznej „Przeciwdziałanie bezrobociu – aktywizacja zawodowa” finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy gospodarki i edukacji, Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.