• Post category:Uncategorized
  • Reading time:2 mins read

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne LGD Kurpsie Razem

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” organizuje cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego LSR z zakresu PREMII na podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji na Państwa stronach internetowych o najbliższych wydarzeniach związanych z organizacją spotkań we wskazanym zakresie.
Szczegóły na temat miejsc i terminów spotkań oraz zasady uczestnictwa znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem:
https://www.kurpsierazem.eu/prow2014/Spotkania-szkoleniowoinformacyjne–sierpie%C5%84-2023-r.,5466,279