Turniej wsi "Jak dobrze mieć sąsiada"

W sobotę 20 maja 2023 r. odbył się Turniej Wsi „Jak dobrze mieć sąsiada”. Zmagania w 5 konkurencjach miały miejsce na terenie altany w sołectwie Surowe. Pogoda dopisała, a zawodnicy dopingowani przez wspaniałych kibiców robili wszystko, aby zdobyć jak najwięcej punktów.

Do wielkiej rywalizacji przystąpiły reprezentacje 6 sołectw. O wspaniałe nagrody walczyli mieszkańcy: Czarni, Surowego, Długiego, Cyku, Brzozowego Kąta oraz Rutkowa.

Na turnieju nie zabrakło stoiska gastronomicznego z przepysznymi wyrobami, gdzie każdy zawodnik mógł się posilić i zregenerować siły po wysiłku. Impreza zakończyła się biesiadą przy wspólnym ognisku. Po dniu pełnym zmagań komisja sędziowska policzyła głosy i ogłosiła wyniki rywalizacji. Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci sołectwa Czarnia. Kolejne miejsca zajęły sołectwa w Brzozowym Kącie i w Surowem.

Wręczenia pucharów oraz nagród dokonał Wójt Gminy Czarnia Pan Marek Piórkowski, radny powiatowy Pan Stanisław Lipka i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Surowem Pani Ewa Kossakowska.

 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom.

 

Turniej Wsi „Jak dobrze mieć sąsiada” został przeprowadzony w ramach usługi społecznej „Promocja i ochrona Zdrowia”, w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy gospodarki i edukacji, Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Działanie zrealizowało Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem ,zlecenie realizacji zadania w ramach otwartego konkursu ofert. 

 

Poniżej krótka fotorelacja z przebiegu wydarzenia.