Kurs animatora czasu wolnego

Praca, przygoda, pasja! … Tak w skrócie można opisać, na czym polega praca Animatora! Jest to praca niezwykle pozytywna – niosąca radość, uśmiech, szczęście.
W dniu 14 kwietnia grupa mieszkańców gminy Czarnia uczestniczyła w kursie na animatora czasu wolnego, który przeprowadziła pani Monika Keller z Akademii animatora. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną z zakresu pracy animatora, jak i cenne umiejętności praktyczne. Forma nauki poprzez zabawę, w przystępny sposób pozwoliła kursantom zdobyć wiedzę z obszaru gier i zabaw animacyjnych dla dzieci, czy podstaw integracji między dzieckiem, a animatorem. Nabyte kwalifikacje zostały potwierdzone certyfikatem dla każdego z uczestników.
Gratulacje dla wszystkich kursantów za kreatywność i zaangażowanie oraz życzymy samych sukcesów. Niech nowe umiejętności będą cennym kapitałem
Kurs Animatora czasu wolnego został przeprowadzony w ramach usługi społecznej „Animacja Lokalnej Społeczności”.
Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w związku z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy gospodarki i edukacji, Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zleciło w ramach otwartego konkursu ofert realizację przedsięwzięcia Kołu Gospodyń Wiejskich w Długiem.
Poniżej krótka fotorelacja z przebiegu wydarzenia.