Warsztaty papieroplastyki

W ramach partnerstwa w zadaniu Przez okno biblioteki oraz organizowania społeczności lokalnej Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia podjęło się współorganizacji oddolnej inicjatywy lokalnej wspólnie z Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Czarnia.

To na dole może być mniejszą czcionką:

Zadanie pn. „Przez okno biblioteki” zrealizowano w ramach projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.
Projekt realizowany ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025 BLISKO (2022-2023)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowe Centrum Kultury