Spotkanie z Prelegentem MOWES

W dniu 14 marca 2023 r., w siedzibie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia z inicjatywy Organizatora Społeczności Lokalnej odbyło się spotkanie animacyjne, które poprowadził Pan Łukasz Wachowski z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ostrołęce.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych z terenu gminy Czarnia zainteresowani wsparciem w rozwoju swojej działalności oraz współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Podczas spotkania uczestnicy wymienili się informacjami o działaniach społecznych podejmowanych przez swoje organizacje na rzecz lokalnej społeczności. Omówienie zostały możliwości pozyskiwania środków na działania lokalne i rozwój organizacji, a także dokonano przeglądu aktualnych konkursów dotacyjnych dla organizacji, w tym programu Mazowsze Lokalnie oraz konkursów Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.