Konkurs plastyczny Kampania 19 dni

W ramach kampanii społecznej jaką jest „Kampania 19 dni” realizowana przez Fundację PO DRUGIE, przygotowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarnia, pn. „Bez przemocy w dzień i w nocy”

Celem konkursu jest rozpropagowanie na terenie gminy Czarnia idei światowej „Kampanii 19 dni” – przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży oraz ukazywanie negatywnych skutków przemocy w rodzinie i promowanie życia w rodzinie bez przemocy. Uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy rówieśniczej i hejtu a także odpowiedniego reagowania
w takich sytuacjach; Pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci a także przedstawienie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.

Do pobrania:

Dodaj komentarz