W ramach usługi społecznej „Promocja i ochrona zdrowia” Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w związku z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy gospodarki i edukacji, Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zleciło realizację przedsięwzięcia dla Stowarzyszenia Towarzystwo Kurpiowskie Strzelec.

W dniu 17 lipca 2022r. odbyło się jedno z wielu planowanych działań w ramach ww. obszaru pod nazwą „Aktywna Niedziela – spływ kajakowy” był on wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu, pozwolił on także wszystkim uczestnikom na bliskie obcowanie z naturą, dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Aktywny dzień w kajaku w otoczeniu rzeki Omulew szturmem podbił serca mieszkańców gminy Czarnia, czego przykładem będzie przygotowana na koniec projektu wystawa fotograficzna. Spływ kajakowy to świetne uzupełnienie oferty rekreacyjnej gminy Czarnia. Spływ dodatkowo stworzył możliwość połączenia wysiłku fizycznego z relaksem, integracją społeczną oraz podziwianiem walorów przyrody.
Podczas spływu nad bezpieczeństwem uczestników czuwał wykwalifikowany ratownik a uczestnicy zostali przeszkoleni i wyposażeni w kamizelki asekuracyjne.
W przygotowanie wydarzenia włączyło się również Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem oraz druhowie z OSP w Czarni, za co serdecznie im dziękujemy.
Poniżej fotorelacja z przebiegu wydarzenia.