• Post category:Uncategorized
  • Reading time:2 mins read

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego świadczenia usługi społecznej dla mieszkańców Gminy Czarnia z obszaru: Wspieranie osób niepełnosprawnych i osób z wadami układu ruchu – funkcjonowanie gabinetu fizjoterapeutycznego.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego świadczenia usługi społecznej dla mieszkańców Gminy Czarnia z obszaru: Wspieranie osób niepełnosprawnych i osób z wadami układu ruchu – funkcjonowanie gabinetu fizjoterapeutycznego.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE WRAZ Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1 – WZÓR OFERTY

Załącznik nr 2 – FORMULARZ SPRAWOZDANIA

Załącznik nr 3 – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH